Aktiv Gruppe

Aktiv Gruppe

 

Denne gruppen er todelt: Barn/Ungdom og Junior/Senior

 

Felles for gruppene er :

•Treningsveiledning.

•Tilrettelegging for å drive med sykling på ønsket nivå(lek, trim, mosjon eller elite).

•Muligheter for testing (laktatmåling etc)

•Lån av klubbens utstyr.

•Medlemmene i disse gruppene kan få støtte til aktivitetsfremmende tiltak som ritt, treningsleir,konkuranser etc.

 

Barn/Ungdom:

Barn/Ungdom opp til og med 16 år som er medlem i klubben er automatisk med i denne gruppen, uansett nivå.

Krav her er medlemskap.

Ritt bør sykles i klubbens drakt.

Egen facebook side for alle medlemmer hvor treninger/treningsprogram blir publisert

 

Junior:

Junior fra kalenderår man fyller 17år. De som ønsker å være med i denne gruppen må melde sin interesse til klubbens styre eller kontaktperson for gruppen.

 

De som er med i Aktiv gruppe Junior må oppfylle følgende kriterium:

•Medlemskap og løse lisens gjennom klubben.

•Påmelding til ritt i klubbens navn.

•Sykle i klubbens drakt (både på trening og ritt).

•Juniorer (17-23 år) som ønsker å sykle aktive ritt og/eller turritt kan bli med i gruppen.

 

Rittstøtte ytes til ryttere som deltar på ritt som inngår i ritt/aktivitetsplanen og tilhørende budsjett. Rittplanen skal utarbeides i samarbeid med styret før sesongen starter.

 

Klubben dekker følgende utgifter:

 

· påmeldingsavgift.

 

· sykkeltøy

 

· klubben dekker dokumenterte kostnader for drivstoff (2 kr pr km)til aktiv leder

 

· overnatting dekkes etter regning dog med Max beløp kroner 500,- per natt.

 

Det utbetales ikke godtgjørelse for andre utgifter som mat, parkering, ferje, reservedeler til sykkel etc. Det utbetales heller ikke godtgjørelse for udokumenterte utgifter.

 

Senior:

•Senior (fra og med det året man fyller 23år)

Alle aktive seniorer kan inviduelt søke om støtte til ritt/konkurranser, søknader blir behandlet av styret