Aktiv Gruppe

Les om Okserittet på facebook:

Påmelding & resultater leveres av:

Klikk på knappen for påmelding.

Aktiv Gruppe


Denne gruppen er todelt: Barn/Ungdom og Junior/Senior.


Felles for gruppene er:


 • Tilrettelegging for å drive med sykling på ønsket nivå(lek, trim, mosjon eller elite).
 • Muligheter for testing (laktatmåling etc).
 • Lån av klubbens utstyr.
 • Medlemmene i disse gruppene kan få støtte til aktivitetsfremmende tiltak som ritt, treningsleir, konkuranser  etc.


Barn/Ungdom:


Barn/Ungdom opp til og med 16 år som er medlem i klubben er automatisk med i denne gruppen, uansett nivå.

Krav her er medlemskap.

Ritt bør sykles i klubbens drakt.

Egen facebook side for alle medlemmer hvor treninger/treningsprogram blir publisert.


Junior:


Junior fra det kalenderår man fyller 17 år. De som ønsker å være med i denne gruppen må melde sin interesse til klubbens styre eller kontaktperson for gruppen.


De som er med i Aktiv gruppe Junior må oppfylle følgende kriterium:


 • Medlemskap og løse lisens gjennom klubben.
 • Påmelding til ritt i klubbens navn.
 • Sykle i klubbens drakt (både på trening og ritt).
 • Juniorer (17-23 år) som ønsker å sykle aktive ritt og/eller turritt kan bli med i gruppen.


Rittstøtte ytes til ryttere som deltar på ritt som inngår i ritt/aktivitetsplanen og tilhørende budsjett. Rittplanen skal utarbeides i samarbeid med styret før sesongen starter.


Klubben dekker følgende utgifter:


 • Påmeldingsavgift.
 • Sykkeltøy.
 • Dokumenterte kostnader for drivstoff (2 kr pr km) til aktiv leder.
 • Overnatting etter regning, dog med Max beløp kroner 500,- per natt.


  Det utbetales ikke godtgjørelse for andre utgifter som mat, parkering, ferje, reservedeler til sykkel etc.

  Det utbetales heller ikke godtgjørelse for udokumenterte utgifter.


  Senior:


  • Senior (fra og med det året man fyller 23år).


  Alle aktive seniorer kan inviduelt søke om støtte til ritt/konkurranser.

  Søknader blir behandlet av styret.