Medlem

Betaling av kontigent og innmelding

 

Enkeltmedlem 300kr

Familie 500kr

 

1. For nye medlemmer:

Send mail til post@sykleklubben.no med ;

Fornavn

Etternavn

Fødselsdato

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post adresse

Mobiltlf.

Husk å føre inn alle medlemmene hvis du ønsker å melde inn flere enn deg selv.

 

2. Du vil etter noen dager få tilsendt faktura på mail. Når denne er

vil du kunne få årslisens hvis det er ønskelig.

 

3. Alle som er registrert medlemmer vil få tilsendt ny faktura hvert år

for fornyelse av medlemsskapet, ønskes ikke medlemsskapet

fornyet eller du ønsker å si opp medlemsskapet gjøres dette på

mail til post@sykleklubben.no