Medlem

                       

                        Sparebanken Sør er Hovedsponsor for Sykleklubben.

                        Vi takker for mulighetene Dere gir oss!

Påmelding & resultater leveres av:

Klikk på knappen for påmelding.

Betaling av kontigent og innmelding


Enkeltmedlem Kr 300,-

Familie             Kr 500,-


1. For nye medlemmer:

   Send mail til post@sykleklubben.no med:

 

    Fornavn

    Etternavn

    Fødselsdato

    Adresse

    Postnummer

    Poststed

    E-post adresse

    Mobiltlf.

 

Husk å føre inn alle medlemmene hvis du ønsker å melde inn flere enn deg selv.


2. Du vil etter noen dager få tilsendt faktura på mail. Når denne er betalt vil du kunne få årslisens hvis det er ønskelig.


3. Alle som er registrert medlemmer vil få tilsendt ny faktura hvert år for fornyelse av medlemsskapet.

    Ønskes ikke medlemsskapet fornyet eller du ønsker å si opp medlemsskapet gjøres dette på mail til

    post@sykleklubben.no.