Reglement aktive

Les om Okserittet på facebook:

 • Ritt bør sykles i klubbens drakt.

Påmelding & resultater leveres av:

Klikk på knappen for påmelding.

Aktiv gruppe: Aldersbestemte klasser/Junior

 

Aldersbestemte klasser er fra 10 - 16 år.

Junior gjelder fra det kalenderår man fyller 17 år til og med 18 år.


De som ønsker å være med i disse gruppen må melde sin interesse til klubbens styre eller kontaktperson for gruppen.

 

De som er med i Aktiv gruppe må oppfylle følgende kriterier:


 • Medlemskap og løse lisens gjennom klubben.
 • Påmelding til ritt i klubbens navn.
 • Sykle i klubbens drakt (både på trening og ritt).
 • Juniorer (17-18 år) som ønsker å sykle aktive ritt og/eller turritt kan bli med i gruppen.
 • Delta på 4 eller flere ritt per sesong.

 

Rittstøtte ytes til ryttere som deltar på ritt som inngår i ritt/aktivitetsplanen og tilhørende budsjett, og deltar på klubbens arrangement for dugnad.


Rittplanen skal utarbeides i samarbeid med styret før sesongen starter.

 

Budsjett for Aktiv gruppe settes før sesongstart basert på fjordårets regnskap, samt forventet inntekt det aktuelle år.

 

 

Medlemmers adgang til å inngå personlige sponsoravtaler.

 

Ryttere som får støtte til ritt og samlinger har ikke anledning til å inngå personlige avtaler med aktører som kan anses å være konkurrerende virksomheter til Sykleklubben Lyngdal & Omegn sine sponsorer.

Om slike avtaler inngås bortfaller all støtte fra Sykleklubben Lyngdal & Omegn.

Det er leder i samråd med styret, som avgjør hvorvidt en personlig avtale er i konflikt.


Våre medlemmer oppfordres til å være lojale overfor våre sponsorer.

 

 

Egenandel og dekning av utgifter

 

Egenandel:

 

 • Påmeldingsavgift til det enkelte ritt regnes som egenandel for den enkelte aktive rytter.
 • Andre egenandeler kan forekomme, avhengig av det aktuelle prosjektets størrelse.

 

 

Klubben dekker følgende utgifter:

 • Sykkeltøy. Unge aktive betaler kr 800,- for nødvendig tøypakke over 2 år(tilsvarende verdi av flere tusen).
 • Deltar man på 4 ritt eller mere per sesong, blir summen tilbakeført til den enkelte utøver.
 • Dokumenterte kostnader for drivstoff (2 kr pr km) til aktiv leder.
 • Overnatting etter regning, dog med max beløp på kr 500,- per overnatting, per utøver.


Klubben dekker ikke:

 

 • Det utbetales ikke godtgjørelse for andre utgifter som mat, parkeringsavgift, bompenger, bøter eller forelegg i noen form, ferje, reservedeler til sykkel etc.
 • Det utbetales heller ikke godtgjørelse for udokumenterte utgifter.

 


Senior:


Senior (fra fylte 19 år).


Alle aktive seniorer kan inviduelt søke om støtte til ritt/konkurranser.

Søknader blir behandlet av styret.

 

 

Frivillighet


Klubbens eksistens og aktiviteter er tuftet på utstrakt bruk av frivillighet.

Vi har til nå tidvis gode inntektskilder gjennom egne arrangement, slik som Okserittet samt sponsorer, og slipper derfor loddsalg og andre tradisjonelle metoder pr dags dato.


Sykleklubben Lyngdal & Omegn er imidlertid helt avhengig av hver enkelt medlems innsats for å gjennomføre arrangementer, og det forventes en grad av frivillig innsats fra dere medlemmer og spesielt aktive medlemmer.

 

Draktplikt


All deltakelse ved ritt og annet, skal medføre bruk av klubbens drakt, logoer og sponsorer. Misligholdes dette så faller sponsing av vedkommende bort.

 

 

Lyngdal, 15.08.2022